Σχολές ΑΕΙ2019

18 Μαρτίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
18 Μαρτίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
18 Μαρτίου 2019 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
19 Μαρτίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
19 Μαρτίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
20 Μαρτίου 2019 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
20 Μαρτίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων

03 Απριλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
03 Απριλίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
03 Απριλίου 2019 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημείας
04 Απριλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
04 Απριλίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
04 Απριλίου 2019 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
04 Απριλίου 2019 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
05 Απριλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών
05 Απριλίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
05 Απριλίου 2019 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
05 Απριλίου 2019 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
10 Απριλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
10 Απριλίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
10 Απριλίου 2019 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
10 Απριλίου 2019 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
15 Απριλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών
15 Απριλίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
15 Απριλίου 2019 13:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
16 Απριλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
16 Απριλίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Νηπιαγωγών
16 Απριλίου 2019 13:00 π.μ. Ορκωμοσία Νηπιαγωγών
17 Απριλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων
17 Απριλίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
17 Απριλίου 2019 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
17 Απριλίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
17 Απριλίου 2019 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
18 Απριλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
18 Απριλίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
18 Απριλίου 2019 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Μηχανικών
18 Απριλίου 2019 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Μηχανικών
19 Απριλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΗΥ
19 Απριλίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΗΥ
19 Απριλίου 2019 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών ΗΥ

09 Ιουλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
09 Ιουλίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
10 Ιουλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
10 Ιουλίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
10 Ιουλίου 2019 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
11 Ιουλίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
11 Ιουλίου 2019 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
23 Ιουλίου 2019 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Εκπαίδευσης
23 Ιουλίου 2019 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Εκπαίδευσης
23 Ιουλίου 2019 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Εκπαίδευσης
23 Ιουλίου 2019 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
23 Ιουλίου 2019 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
24 Ιουλίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού & Κοινωνικής Εργασίας
24 Ιουλίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού & Κοινωνικής Εργασίας
24 Ιουλίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού & Κοινωνικής Εργασίας
24 Ιουλίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών
25 Ιουλίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
25 Ιουλίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
25 Ιουλίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
26 Ιουλίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
26 Ιουλίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
26 Ιουλίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
29 Ιουλίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
29 Ιουλίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
29 Ιουλίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
29 Ιουλίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
30 Ιουλίου 2019 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
30 Ιουλίου 2019 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
30 Ιουλίου 2019 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
30 Ιουλίου 2019 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
30 Ιουλίου 2019 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
31 Ιουλίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
31 Ιουλίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
31 Ιουλίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
31 Ιουλίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών

01 Αυγούστου 2019 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
01 Αυγούστου 2019 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
01 Αυγούστου 2019 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
01 Αυγούστου 2019 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
01 Αυγούστου 2019 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών
02 Αυγούστου 2019 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Χημικού
02 Αυγούστου 2019 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
02 Αυγούστου 2019 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
02 Αυγούστου 2019 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
02 Αυγούστου 2019 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού

20 Νοεμβρίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
20 Νοεμβρίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
20 Νοεμβρίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
20 Νοεμβρίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
21 Νοεμβρίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
21 Νοεμβρίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
21 Νοεμβρίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
22 Νοεμβρίου 2019 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
22 Νοεμβρίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων

04 Δεκεμβρίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
04 Δεκεμβρίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
04 Δεκεμβρίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
04 Δεκεμβρίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης των Υλικών
05 Δεκεμβρίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
05 Δεκεμβρίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
05 Δεκεμβρίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
05 Δεκεμβρίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
09 Δεκεμβρίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
09 Δεκεμβρίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
09 Δεκεμβρίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
09 Δεκεμβρίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
10 Δεκεμβρίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
10 Δεκεμβρίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
10 Δεκεμβρίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών
10 Δεκεμβρίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
11 Δεκεμβρίου 2019 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Αγωγή
11 Δεκεμβρίου 2019 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Αγωγή
12 Δεκεμβρίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
12 Δεκεμβρίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
12 Δεκεμβρίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών
12 Δεκεμβρίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών
13 Δεκεμβρίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
13 Δεκεμβρίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
13 Δεκεμβρίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
13 Δεκεμβρίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
13 Δεκεμβρίου 2019 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
16 Δεκεμβρίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
16 Δεκεμβρίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
16 Δεκεμβρίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
16 Δεκεμβρίου 2019 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
17 Δεκεμβρίου 2019 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτονικής
17 Δεκεμβρίου 2019 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
17 Δεκεμβρίου 2019 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών


2018

03 Δεκεμβρίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
03 Δεκεμβρίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας & Επιστήμης των Υλικών
04 Δεκεμβρίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικού
04 Δεκεμβρίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
07 Δεκεμβρίου 2018 16:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
07 Δεκεμβρίου 2018 18:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού Α
07 Δεκεμβρίου 2018 19:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού Β
10 Δεκεμβρίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
10 Δεκεμβρίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
11 Δεκεμβρίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
11 Δεκεμβρίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ και Θεατρικών Σπουδών
14 Δεκεμβρίου 2018 16:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
14 Δεκεμβρίου 2018 18:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
14 Δεκεμβρίου 2018 19:30 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
17 Δεκεμβρίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
17 Δεκεμβρίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
18 Δεκεμβρίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτονικής & Χημικών Μηχανικών
18 Δεκεμβρίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
21 Δεκεμβρίου 2018 16:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
21 Δεκεμβρίου 2018 18:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού Α
21 Δεκεμβρίου 2018 19:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού Β

21 Νοεμβρίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
21 Νοεμβρίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
20 Νοεμβρίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
20 Νοεμβρίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
20 Νοεμβρίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
19 Νοεμβρίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
19 Νοεμβρίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
19 Νοεμβρίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών

01 Αυγούστου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
01 Αυγούστου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
02 Αυγούστου 2018 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
02 Αυγούστου 2018 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
03 Αυγούστου 2018 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών
03 Αυγούστου 2018 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
03 Αυγούστου 2018 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών
03 Αυγούστου 2018 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών

03 Ιουλίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
03 Ιουλίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
04 Ιουλίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
04 Ιουλίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
05 Ιουλίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
05 Ιουλίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
23 Ιουλίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
25 Ιουλίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
25 Ιουλίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
25 Ιουλίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
25 Ιουλίου 2018 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
26 Ιουλίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
26 Ιουλίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
26 Ιουλίου 2018 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής
27 Ιουλίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών & Φιλολογίας
27 Ιουλίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
27 Ιουλίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας & ΤΕΕΑΠΗ
27 Ιουλίου 2018 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
30 Ιουλίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
30 Ιουλίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
30 Ιουλίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
31 Ιουλίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
31 Ιουλίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
31 Ιουλίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής

12 Μαρτίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
12 Μαρτίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
13 Μαρτίου 2018 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
13 Μαρτίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
14 Μαρτίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
14 Μαρτίου 2018 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
21 Μαρτίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας & Γεωλογίας
21 Μαρτίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών & Θεατρικών Σπουδών
22 Μαρτίου 2018 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικής
23 Μαρτίου 2018 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
23 Μαρτίου 2018 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
26 Μαρτίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
26 Μαρτίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
26 Μαρτίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
26 Μαρτίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
27 Μαρτίου 2018 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
27 Μαρτίου 2018 16:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών
28 Μαρτίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
28 Μαρτίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
28 Μαρτίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
28 Μαρτίου 2018 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
28 Μαρτίου 2018 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων
29 Μαρτίου 2018 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής & Φαρμακευτικής
29 Μαρτίου 2018 16:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
30 Μαρτίου 2018 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών HY


2017

04/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
04/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
05/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
05/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
12/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
12/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
12/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
12/12/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής
12/12/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής
18/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
18/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας & Επιστήμης Υλικών
18/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
18/12/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών
18/12/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
19/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Φυσικής
19/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Φυσικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων
19/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
19/12/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτονικής
19/12/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
19/12/2017 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
21/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών & ΤΕΕΑΠΗ
21/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
21/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
21/12/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας & Φιλοσοφίας
21/12/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
22/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
22/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
22/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
22/12/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
22/12/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού

24/11/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
24/11/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
27/11/2017 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
27/11/2017 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
27/11/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
27/11/2017 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2017 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2017 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2017 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών

05/07/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
05/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
10/07/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
10/07/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
10/07/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
10/07/2017 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
21/07/2017 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών & Γεωλογίας
21/07/2017 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
21/07/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού & Βιολογίας
21/07/2017 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
21/07/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
24/07/2017 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτονικής
24/07/2017 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
24/07/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
24/07/2017 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικού
25/07/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
25/07/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
25/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
25/07/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
25/07/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
26/07/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
26/07/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
26/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
26/07/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
26/07/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
26/07/2017 16:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
27/07/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
27/07/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
27/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού & Διοίκησης Επιχειρήσεων
27/07/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
27/07/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
28/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
28/07/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
31/07/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
31/07/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
31/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
31/07/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
31/07/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών

03/04/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
03/04/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
03/04/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
04/04/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
04/04/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
04/04/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
04/04/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
05/04/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
05/04/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
05/04/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων μηχανικών
05/04/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων μηχανικών
10/04/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών
10/04/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων
10/04/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
10/04/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων

14/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
14/03/2017 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
14/03/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
15/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διαδακτόρων
15/03/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διαδακτόρων
28/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
28/03/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών
29/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
29/03/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
29/03/2017 13:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
29/03/2017 14:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
30/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμεκευτικής
30/03/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών
30/03/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
30/03/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
31/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
31/03/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
31/03/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
31/03/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας


2016

01/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
01/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
01/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
01/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
05/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
05/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
05/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
05/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών
06/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
06/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
06/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
06/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
08/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
08/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
08/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
08/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
12/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Χημικού
12/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
12/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
12/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών
12/12/2016 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
13/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
13/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
13/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτονικής
15/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
15/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
15/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
15/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

21/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
22/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
22/11/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
23/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
23/11/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
23/11/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
25/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
25/11/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
25/11/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
25/11/2016 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
29/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
29/11/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων

01/07/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
01/07/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
18/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
20/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
20/07/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
20/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
21/07/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
21/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτονικής
22/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
22/07/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
22/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών & Θεατρικών Σπουδών
22/07/2016 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών
25/07/2016 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
25/07/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
25/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
25/07/2016 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
26/07/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
26/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
26/07/2016 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
26/07/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
27/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
27/07/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
27/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
28/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
28/07/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής & Επιστήμης Υλικών
28/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
28/07/2016 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
29/07/2016 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
29/07/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
29/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
29/07/2016 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
29/07/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
30/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

29/06/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
29/06/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
29/06/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών

04/04/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
04/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
04/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
05/04/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Χημικού
05/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
05/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
06/04/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
06/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας & Θεατρικών Σπουδών
11/04/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
11/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών
11/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
11/04/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
12/04/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
12/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας & Φυσικής
12/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικής
12/04/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων
19/04/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
19/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
19/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Μηχανικών
19/04/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Μηχανικών
20/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
20/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
20/04/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής

01/03/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
01/03/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
01/03/2016 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
02/03/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
02/03/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
29/03/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
29/03/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
29/03/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών


2015

01/12/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
02/12/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
02/12/2015 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
03/12/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
03/12/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
04/12/2015 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
04/12/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
14/12/2015 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής
14/12/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής
14/12/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
15/12/2015 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικού
15/12/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
15/12/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
16/12/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
16/12/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών & Επιστήμης των Υλικών
17/12/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
17/12/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικής
17/12/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικής & Γεωλογίας
18/12/2015 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
18/12/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων ΗΥ
18/12/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων ΗΥ

23/11/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
23/11/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
23/11/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
24/11/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
24/11/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
26/11/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
26/11/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
27/11/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων/Αεροναυπηγών
27/11/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων/Αεροναυπηγών & Φαρμακευτικής

15/09/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
15/09/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
15/09/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διαδακτόρων

03/08/2015 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
03/08/2015 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

23/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
23/07/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
24/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας & Επιστήμης Υλικών
24/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμαμακευτικής
24/07/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
27/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας & Θεατρικών Σπουδών
27/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών
27/07/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
28/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
28/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
28/07/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
29/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
29/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
30/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
30/07/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
30/07/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
30/07/2015 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
31/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
31/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
31/07/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
31/07/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού

22/06/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
22/06/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
23/06/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
23/06/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων

01/04/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
01/04/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
01/04/2015 17:00 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτονικής
02/04/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
02/04/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
02/04/2015 17:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
03/04/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Νηπιαγωγών
03/04/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
03/04/2015 17:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
04/04/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
04/04/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
04/04/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού & Επιστήμης Υλικών

23/03/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
23/03/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
26/03/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
26/03/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
27/03/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
27/03/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
30/03/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
30/03/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας & Θεατρικών Σπουδών
31/03/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικού
31/03/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού

27/02/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
27/02/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
25/02/2015 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Διαδακτόρων
25/02/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διαδακτόρων
24/02/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
24/02/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
24/02/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
Σχολές TEI

2016

15/12/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Μηχανικών
16/12/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
19/12/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Έργων Υποδομής
20/12/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Αποκατάστασης Κτηρίων
20/12/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Λογιστικής

21/10/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Τουριστικών Επαγγελμάτων

04/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
05/07/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
05/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Εφαρμογών Πληροφορικής & Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
06/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Νοσηλευτικής
07/07/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
07/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων

09/06/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Έργων Υποδομής
17/06/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων
22/06/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Λογοθεραπείας
28/06/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Κοινωνικής Εργασίας
30/06/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Λογιστικής
30/06/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Λογιστικής

18/02/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Νοσηλευτικής
18/02/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Νοσηλευτικής
26/02/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Τουριστικών Επιχειρήσεων

18/01/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Έργων Υποδομής
20/01/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
21/01/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Λογιστικής
21/01/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Λογιστικής
22/01/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων
22/01/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων
27/01/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Λογοθεραπείας

Σχολές ΕΑΠ

2023

5 Φεβρουαρίου 09.00 Η Διδασκαλία της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερρμανικής  ως Ξένης Γλώσσας

5 Φεβρουαρίου 10.45  Εκπαίδευση Ενηλίκων

5 Φεβρουαρίου 12.30  Εκπαίδευση Ενηλίκων

5 Φεβρουαρίου 14.15  Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων
με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου

5 Φεβρουαρίου 16.30  Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως
διδασκαλίας και μάθησης – επιστήμες της αγωγής

5 Φεβρουαρίου 18.15 Δημιουργική Γραφή-Δημόσια Ιστορία

5 Φεβρουαρίου 20.00 Language education for Refugees and Migrants – Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς- Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός
Πλουραλισμός

4 Φεβρουαρίου 09.00 Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό (ΑΒΡ-ΘΕΟΔ)

4 Φεβρουαρίου 10.45  Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό (ΘΕΟΔ-ΛΥΜΠ)

4 Φεβρουαρίου 12.30  Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό (ΜΑΘ-ΡΑΠ)

4 Φεβρουαρίου 14.15  Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό (ΡΟΒ-ΤΕΛΟΣ)

4 Φεβρουαρίου 16.30  Σπουδές στον  Ευρωπαϊκό πολιτισμό (ΑΓΓ-ΚΟΜΠ)

4 Φεβρουαρίου 18.15  Σπουδές στον  Ευρωπαϊκό πολιτισμό (ΚΟΝ-ΠΑΡΜ)

Φεβρουαρίου 20.00  Σπουδές στον  Ευρωπαϊκό πολιτισμό (ΠΑΤ-ΤΕΛΟΣ) Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

28 Ιανουαρίου 09.00 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΑΒΡ-ΘΕΟΦ)

28 Ιανουαρίου 11.00 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΘΩΜ-ΜΝΗΜ)

28 Ιανουαρίου 13.00 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΜΟΡ-ΤΖΑΝ)

28 Ιανουαρίου 15.30 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΤΖΕΚ-ΤΕΛΟΣ)-Δημόσια Διοίκηση-Διοίκηση Τουρισμού

28 Ιανουαρίου 17.30 Επιστήμες της Αγωγής

28 Ιανουαρίου 19.30 Επιστήμες της Αγωγής

29 Ιανουαρίου 09.00 Διοίκηση Μονάδων Υγείας

29 Ιανουαρίου 10.45 Διοίκηση Μονάδων Υγείας

29 Ιανουαρίου 12.15 Αθλητικές Σπουδές, Διοίκηση Αθλητισμού, Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, Εγκληματολογία, Δημοσιογραφία, Κοινωνική Οικονομία

29 Ιανουαρίου 14.15 Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

29 Ιανουαρίου 16.30 MBA

29 Ιανουαρίου 18.15  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Δίκαιο της οικονομίας και των Επιχειρήσεων

29 Ιανουαρίου 20.00  Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική


2022

2 Απριλίου 09.00 π.μ. Ανθρωπιστικών Επιστημών
2 Απριλίου 10.00 π.μ. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Επιστήμες της Αγωγής
2 Απριλίου 11.15 π.μ. Διδακτική της Αγγλικής- Γαλλικής-Γερμανικής, Ορθοδοξή Χριστιανική Θεολογία, Δημιουργική γραφή, Επιστήμες Αγωγής, Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς
2 Απριλίου 12.15 π.μ. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
2 Απριλίου 12.45 π.μ. Διαχείριση, Φυσικές Επιστήμες, Περιβαντολλογική, Πληροφοριακά συστήματα, Συστήματα Κινητού υπολογισμού, Σεισμική Μηχανική, Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση, Εφαρμ. Τέχνες
2 Απριλίου 16.00 μ.μ. Διοίκηση Επιχειρήσεων κ Οργανισμών MBA
2 Απριλίου 17.15 μ.μ. Αθλητικές σπουδές, Διοίκηση Μονάδων υγείας, Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων
2 Απριλίου 18.30 μ.μ. . MBA, Εγκλημοτολογία, Δημοσιογραφικές σπουδές, Χρηματοοικονομική, Δίκαιο της οικονομίας,Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

2020

11/01/2020 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Πληροφορικής & Φυσικών Επιστημών
11/01/2020 10:10 π.μ. Ορκωμοσία Διαχείρησης Τεχνολογίαςς Ποιότητας & Τεχνικών Έργων
11/01/2020 11:10 π.μ. Ορκωμοσία Διαχείρισης Αποβλήτων & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
11/01/2020 12:15 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών ΠΛΣ-ΠΣΦ-ΣΜΑ-ΚΠΠ-ΚΠΠΒ-ΚΦΕ-ΠΣΧ-ΣΔΥ-ΜΣΜ
11/01/2020 13:15 μ.μ. Ορκωμοσία Ακουστικού Σχεδιασμού & Γραφικών Τεχνών & Σχεδιασμού Φωτισμού
18/01/2020 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό [Επώνυμο από Α-ΜΕ]
18/01/2020 10:05 π.μ. Ορκωμοσία Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό [Επώνυμο από ΜΗ-Ω] & Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού
18/01/2020 11:15 π.μ. Ορκωμοσία Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό [Επώνυμο από Α-ΛΑ]
18/01/2020 12:15 μ.μ. Ορκωμοσία Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό [Επώνυμο από ΛΕ-Ω]
18/01/2020 13:15 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών: Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες, Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας, Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, Δημόσια Ιστορία, Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς, Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός
18/01/2020 16:30 μ.μ. Ορκωμοσία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δημιουργικής Γραφής
18/01/2020 17:20 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου
18/01/2020 18:15 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Αγωγής [Επώνυμο από Α-ΛΙ]
18/01/2020 19:20 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Αγωγής [Επώνυμο από ΛΟ-Ω]
19/01/2020 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Δοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών [Επώνυμο από Α- ΜΑ]
19/01/2020 10:05 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών [Επώνυμο από ΜΕ-Ω]
19/01/2020 11:10 π.μ. Ορκωμοσία Τραπεζικής
19/01/2020 12:15 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων
19/01/2020 13:15 μ.μ. Ορκωμοσία Master in Business Administration, Αθλητικών Σπουδών: Κοινωνιολογίας, Ιστορίας, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Σύγχρονων Δημοσιογραφικών Σπουδών
19/01/2020 17:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Διαχείρισης γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων
19/01/2020 18:10 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Δικαίου της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων


2018

24 Νοεμβρίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Πληροφορικής (Επώνυμο από Α έως ΜΟ)
24 Νοεμβρίου 2018 10:15 π.μ. Ορκωμοσία Πληροφορικής (Επώνυμο από ΜΠ έως Ω) και Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες
24 Νοεμβρίου 2018 11:15 π.μ. Ορκωμοσία Διαχείρισης και Τεχνολογίας Ποιότητας
24 Νοεμβρίου 2018 12:15 μ.μ. Ορκωμοσία Διαχείρισης Αποβλήτων
24 Νοεμβρίου 2018 13:15 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα
24 Νοεμβρίου 2018 17:00 μ.μ. Ορκωμοσία Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων και
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων Υποδομής

24 Νοεμβρίου 2018 18:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
24 Νοεμβρίου 2018 19:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σεισμικής Μηχανικής και Αντισεισμικές Κατασκευές, Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική, Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

25 Νοεμβρίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Επώνυμο από Α έως ΚΑ)
25 Νοεμβρίου 2018 10:15 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Επώνυμο από ΚΕ έως ΠΑ)
25 Νοεμβρίου 2018 11:15 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Επώνυμο από ΠΕ έως Ω)
25 Νοεμβρίου 2018 12:15 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων / Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων
25 Νοεμβρίου 2018 13:15 π.μ. Ορκωμοσία Τραπεζικής (Επώνυμο από Α έως Ο)
25 Νοεμβρίου 2018 14:15 π.μ. Ορκωμοσία Τραπεζικής (Επώνυμο από Π έως Ω), Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική
25 Νοεμβρίου 2018 17:00 π.μ. Ορκωμοσία Master in Business Administration (MBA) (ΕπώνυμοαπόΑ έωςΝ)
25 Νοεμβρίου 2018 18:00 π.μ. Ορκωμοσία Master in Business Administration (MBA) (ΕπώνυμοαπόΟ έωςΩ), Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (Επώνυμο από Α έως ΚΑ)
25 Νοεμβρίου 2018 19:00 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων (Επώνυμο από ΚΕ έως Ω), Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία, Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων, Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές
25 Νοεμβρίου 2018 20:00 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Μονάδων Υγείας

08 Δεκεμβρίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Σπουδών Στον Ελληνικό Πολιτισμό Α-ΚΑ
08 Δεκεμβρίου 2018 10:15 π.μ. Ορκωμοσία Σπουδών Στον Ελληνικό Πολιτισμό ΚΑΡ-Ν
08 Δεκεμβρίου 2018 11:15 π.μ. Ορκωμοσία Σπουδών Στον Ελληνικό Πολιτισμό Χ-Ω
08 Δεκεμβρίου 2018 12:15 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Αγωγής Α-Λ
08 Δεκεμβρίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Αγωγής Μ-Ω
08 Δεκεμβρίου 2018 16:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό Α-ΚΑ
08 Δεκεμβρίου 2018 17:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΚΕ-Π
08 Δεκεμβρίου 2018 18:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό Π-Ω

09 Δεκεμβρίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Αγωγής Α-ΚΑΡ
09 Δεκεμβρίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Αγωγής ΚΑΣ-Ο
09 Δεκεμβρίου 2018 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Επιστημών της Αγωγής Π-Ω
09 Δεκεμβρίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Γραφικών Τεχνών – Πολυμέσα, Σχεδιασμός Φωτισμού, Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος
09 Δεκεμβρίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτικής της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, Language Education for Refugees and Migrants
09 Δεκεμβρίου 2018 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Δημιουργική Γραφή, Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία


2017

02/12/2017 09:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό
02/12/2017 10:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό
02/12/2017 12:00μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό
02/12/2017 13:00μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού
02/12/2017 17:45μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
02/12/2017 19:15μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
02/12/2017 20:30μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
03/12/2017 09:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στην Εκπαίδευση Επιστήμη της Αγωγής
03/12/2017 10:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στην Εκπαίδευση Επιστήμη της Αγωγής
03/12/2017 11:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στην Εκπαίδευση Επιστήμη της Αγωγής
03/12/2017 12:30μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στην Ορθόδοξη Θεολογία
03/12/2017 13:15μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
03/12/2017 14:15μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διδακτικής Αγγλικής Γερμανικής Γαλλικής ως Ξένης Διεθνούς Γλώσσας
03/12/2017 15:15μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Εφαρμοσμένων Τεχνών

25/11/2017 09:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφορικής
25/11/2017 10:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών
25/11/2017 11:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Τεχνολογίας και Ποιότητας
25/11/2017 12:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Αποβλήτων
25/11/2017 13:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων και Έργων Υποδομής
25/11/2017 14:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Τεχνικών Έργων
25/11/2017 15:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων & Σεισμικών Μηχανικών & Φυσικής
25/11/2017 16:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Κατάλυσης και Προστασίας Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
26/11/2017 09:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
26/11/2017 10:30π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
26/11/2017 12:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
26/11/2017 13:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
26/11/2017 14:00π.μ. Ορκωμοσία Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική
26/11/2017 15:00π.μ. Ορκωμοσία Master in Business Administration
26/11/2017 16:00π.μ. Ορκωμοσία Master in Business Administration
26/11/2017 17:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων
26/11/2017 18:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων
26/11/2017 19:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Μονάδων Υγείας / Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ


2016

03/12/2016 09:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού
03/12/2016 10:30 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας & Ελληνικού Πολιτισμού
03/12/2016 11:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας & Ελληνικού Πολιτισμού
03/12/2016 13:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού
03/12/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
03/12/2016 19:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
03/12/2016 20:30 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
04/12/2016 09:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Σπουδών Στην Εκπαίδευση
04/12/2016 11:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Σπουδών Στην Εκπαίδευση
04/12/2016 12:30 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Σπουδών Στην Εκπαίδευση & Ορθόδοξης Θεολογίας
04/12/2016 13:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Σπουδών Στην Εκπαίδευση & Ορθόδοξης Θεολογίας
04/12/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
04/12/2016 18:30 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Μεταπτυχιακών Γερμανικής & Γαλλικής Γλώσσας
04/12/2016 20:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Μεταπτυχιακών Αγγλικής Γλώσσας

19/11/2016 09:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Πληροφορικής
19/11/2016 11:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Πληροφορικής & Σπουδών Φυσικών Επιστημών
19/11/2016 13:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας
19/11/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Διχείρισης Αποβλήτων
19/11/2016 19:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων & Πόλεων & Κτιρίων
20/11/2016 09:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Γραφικών Τεχνών-Σχεδιασμού Φωτισμού
20/11/2016 11:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Σεισμικής Μηχανικής & Αντισεισμικών Κατασκευών
20/11/2016 13:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων (Μεταπτυχιακά)
20/11/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Διχείρισης Τεχνικών Έργων & Σπουδών στη Φυσική
20/11/2016 19:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων & Πόλεων & Κτιρίων
26/11/2016 09:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
26/11/2016 11:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
26/11/2016 13:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
26/11/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
26/11/2016 19:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Τραπεζικών
27/11/2016 10:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Master Business Administration
27/11/2016 12:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Master Business Administration
27/11/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
27/11/2016 19:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας
27/11/2016 20:30 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου – Τμήμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας


Για να παραγγείλετε τις φωτογραφίες ορκωμοσίας σας μπορείτε να μας στείλετε email στο fotodesmos@hotmail.com ή τηλεφωνικά στο 2610622116.

Το κόστος κάθε φωτογραφίας είτε σε ηλεκτρονική είτε σε εκτυπωμένη μορφή είναι 3.5€. Εαν επιθυμείτε και τις δυο μορφές είναι 4.5€.

Λαμβάνετε τις φωτογραφίες με αντικαταβολή στο χώρο σας (5€ έξοδα αποστολής).

Για παραγγελίες άνω των 50€ παίρνετε δωρεάν και το video της ορκωμοσίας. Για παραγγελίες άνω τον 30€ το κόστος του video της ορκωμοσίας είναι 10€ αλλιώς 15€.