Κόστος φωτογραφίας
   παραλαβή από το κατάστημα 3€
   αποστολή εκτός Πατρών 3.5€

Παραγγελία φωτογραφιών και DVD
   τηλεφωνικά: 2610622116
   με email: fotodesmos@hotmail.com

Με παραγγελία άνω των 50€
    δώρο το DVD της ορκωμοσίας

Έξοδα αποστολής 5€
01 Αυγούστου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
01 Αυγούστου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
02 Αυγούστου 2018 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
02 Αυγούστου 2018 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
03 Αυγούστου 2018 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών
03 Αυγούστου 2018 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
03 Αυγούστου 2018 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών
03 Αυγούστου 2018 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών

03 Ιουλίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
03 Ιουλίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
04 Ιουλίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
04 Ιουλίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
05 Ιουλίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
05 Ιουλίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
23 Ιουλίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
25 Ιουλίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
25 Ιουλίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
25 Ιουλίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
25 Ιουλίου 2018 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
26 Ιουλίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
26 Ιουλίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
26 Ιουλίου 2018 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής
27 Ιουλίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών & Φιλολογίας
27 Ιουλίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
27 Ιουλίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας & ΤΕΕΑΠΗ
27 Ιουλίου 2018 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
30 Ιουλίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
30 Ιουλίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
30 Ιουλίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
31 Ιουλίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
31 Ιουλίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
31 Ιουλίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής

12 Μαρτίου 2018 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
12 Μαρτίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
13 Μαρτίου 2018 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
13 Μαρτίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
14 Μαρτίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
14 Μαρτίου 2018 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
21 Μαρτίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας & Γεωλογίας
21 Μαρτίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών & Θεατρικών Σπουδών
22 Μαρτίου 2018 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικής
23 Μαρτίου 2018 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
23 Μαρτίου 2018 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
26 Μαρτίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
26 Μαρτίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
26 Μαρτίου 2018 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
26 Μαρτίου 2018 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
27 Μαρτίου 2018 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
27 Μαρτίου 2018 16:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών
28 Μαρτίου 2018 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
28 Μαρτίου 2018 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
28 Μαρτίου 2018 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
28 Μαρτίου 2018 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
28 Μαρτίου 2018 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων
29 Μαρτίου 2018 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής & Φαρμακευτικής
29 Μαρτίου 2018 16:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
30 Μαρτίου 2018 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών HY
04/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
04/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
05/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
05/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
12/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
12/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
12/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
12/12/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής
12/12/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής
18/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Βιολογίας
18/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Σχολών Βιολογίας & Επιστήμης Υλικών
18/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Γεωλογίας
18/12/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Χημικών
18/12/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Χημικών Μηχανικών
19/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Φυσικής
19/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Φυσικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων
19/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
19/12/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Αρχιτεκτονικής
19/12/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
19/12/2017 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
21/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Θεατρικών Σπουδών & ΤΕΕΑΠΗ
21/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής ΤΕΕΑΠΗ
21/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Φιλολογίας
21/12/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας
21/12/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Φιλοσοφίας
22/12/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
22/12/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Μηχανολόγων Αεροναυπηγών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
22/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
22/12/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Παιδαγωγικού
22/12/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Παιδαγωγικού
24/11/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
24/11/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
27/11/2017 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
27/11/2017 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
27/11/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
27/11/2017 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2017 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2017 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2017 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
05/07/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
05/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
10/07/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
10/07/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
10/07/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
10/07/2017 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
21/07/2017 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών & Γεωλογίας
21/07/2017 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
21/07/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού & Βιολογίας
21/07/2017 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
21/07/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
24/07/2017 09:30 π.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτονικής
24/07/2017 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
24/07/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
24/07/2017 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικού
25/07/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
25/07/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
25/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
25/07/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
25/07/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
26/07/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
26/07/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
26/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
26/07/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
26/07/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
26/07/2017 16:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
27/07/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
27/07/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
27/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού & Διοίκησης Επιχειρήσεων
27/07/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
27/07/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
28/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
28/07/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
31/07/2017 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
31/07/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
31/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
31/07/2017 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
31/07/2017 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών
03/04/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
03/04/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
03/04/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
04/04/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
04/04/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
04/04/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
04/04/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
05/04/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
05/04/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
05/04/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων μηχανικών
05/04/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων μηχανικών
10/04/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών
10/04/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων
10/04/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
10/04/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
14/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
14/03/2017 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
14/03/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
15/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διαδακτόρων
15/03/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διαδακτόρων
28/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
28/03/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών
29/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
29/03/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
29/03/2017 13:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
29/03/2017 14:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
30/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμεκευτικής
30/03/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών
30/03/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
30/03/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
31/03/2017 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
31/03/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
31/03/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
31/03/2017 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
01/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
01/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
01/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
01/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
05/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
05/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
05/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
05/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών
06/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
06/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
06/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
06/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
08/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
08/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
08/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
08/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
12/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Χημικού
12/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
12/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
12/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών
12/12/2016 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
13/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
13/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
13/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτονικής
15/12/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
15/12/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
15/12/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
15/12/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

21/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
22/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
22/11/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
23/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
23/11/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
23/11/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
25/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
25/11/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
25/11/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
25/11/2016 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
28/11/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
29/11/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
29/11/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων

01/07/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
01/07/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
18/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
20/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
20/07/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
20/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
21/07/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
21/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτονικής
22/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
22/07/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
22/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών & Θεατρικών Σπουδών
22/07/2016 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών
25/07/2016 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
25/07/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
25/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
25/07/2016 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
26/07/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
26/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
26/07/2016 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
26/07/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΠΤΔΕ
27/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
27/07/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
27/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
28/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
28/07/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής & Επιστήμης Υλικών
28/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
28/07/2016 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
29/07/2016 09:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
29/07/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
29/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
29/07/2016 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
29/07/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
30/07/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

29/06/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
29/06/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
29/06/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών

04/04/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
04/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
04/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
05/04/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Χημικού
05/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
05/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
06/04/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
06/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας & Θεατρικών Σπουδών
11/04/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
11/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Επιστήμης Υλικών
11/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
11/04/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
12/04/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
12/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας & Φυσικής
12/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικής
12/04/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων
19/04/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
19/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
19/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Μηχανικών
19/04/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων Μηχανικών
20/04/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
20/04/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
20/04/2016 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής

01/03/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
01/03/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
01/03/2016 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
02/03/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
02/03/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
29/03/2016 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
29/03/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
29/03/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
01/12/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
02/12/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
02/12/2015 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
03/12/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
03/12/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικού
04/12/2015 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
04/12/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
14/12/2015 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής
14/12/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής
14/12/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
15/12/2015 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικού
15/12/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
15/12/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
16/12/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
16/12/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών & Επιστήμης των Υλικών
17/12/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
17/12/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικής
17/12/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικής & Γεωλογίας
18/12/2015 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
18/12/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων ΗΥ
18/12/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων ΗΥ

23/11/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
23/11/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
23/11/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
24/11/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
24/11/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
26/11/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
26/11/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
27/11/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων/Αεροναυπηγών
27/11/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανολόγων/Αεροναυπηγών & Φαρμακευτικής

15/09/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
15/09/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
15/09/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διαδακτόρων

03/08/2015 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
03/08/2015 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

23/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
23/07/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ
24/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας & Επιστήμης Υλικών
24/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φαρμαμακευτικής
24/07/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού
27/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας & Θεατρικών Σπουδών
27/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Χημικών
27/07/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
28/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
28/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
28/07/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφικής
29/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
29/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
30/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
30/07/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
30/07/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
30/07/2015 15:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
31/07/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
31/07/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
31/07/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
31/07/2015 14:30 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού

22/06/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
22/06/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
23/06/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων
23/06/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διδακτόρων

01/04/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών
01/04/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ
01/04/2015 17:00 μ.μ. Ορκωμοσία Αρχιτεκτονικής
02/04/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
02/04/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Οικονομικού
02/04/2015 17:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
03/04/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Νηπιαγωγών
03/04/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Αεροναυπηγών
03/04/2015 17:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών
04/04/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Ιατρικής
04/04/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού
04/04/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Παιδαγωγικού & Επιστήμης Υλικών

23/03/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
23/03/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μαθηματικών
26/03/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Βιολογίας
26/03/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Γεωλογίας
27/03/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φαρμακευτικής
27/03/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλοσοφίας
30/03/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας
30/03/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φιλολογίας & Θεατρικών Σπουδών
31/03/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Χημικού
31/03/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Φυσικού

27/02/2015 14:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
27/02/2015 15:30 μ.μ. Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
25/02/2015 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Διαδακτόρων
25/02/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Διαδακτόρων
24/02/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
24/02/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
24/02/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών
14/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Μηχανολόγων
18/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
20/12/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Οπτικής & Οπτομετρίας
03/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Έργων Υποδομής
03/07/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων
04/07/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
04/07/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων
05/07/2017 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Πληροφορικής
05/07/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Πληροφορικής
06/07/2017 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Λογιστικής
06/07/2017 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Λογιστικής
07/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Νοσηλευτικής
12/07/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Κοινωνικής Εργασίας
21/06/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Λογοθεραπείας
09/03/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών Πληροφορικής
16/03/2017 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Νοσηλευτικής
16/03/2017 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Νοσηλευτικής
17/03/2017 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Μηχανικών Πληροφορικής
15/12/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών
16/12/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
19/12/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Έργων Υποδομής
20/12/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Αποκατάστασης Κτηρίων
20/12/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Λογιστικής

21/10/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων

04/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
05/07/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
05/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Εφαρμογών Πληροφορικής & Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
06/07/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Νοσηλευτικής
07/07/2016 10:30 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
07/07/2016 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

09/06/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Έργων Υποδομής
17/06/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Ηλεκτρολόγων
22/06/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Λογοθεραπείας
28/06/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Κοινωνικής Εργασίας
30/06/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Λογιστικής
30/06/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Λογιστικής

18/02/2016 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Νοσηλευτικής
18/02/2016 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Νοσηλευτικής
26/02/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων
18/01/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Έργων Υποδομής
20/01/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
21/01/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Λογιστικής
21/01/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Λογιστικής
22/01/2016 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Ηλεκτρολόγων
22/01/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Μηχανολόγων
27/01/2016 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Λογοθεραπείας
07/07/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Νοσηλευτικής
09/07/2015 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Λογιστικής
09/07/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Λογιστικής
08/06/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Κοινωνικών Λειτουργών
08/06/2015 13:30 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτηρίων
09/06/2015 12:30 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Πολιτικών Έργων Υποδομής
10/06/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Μηχανολόγων
11/06/2015 10:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
11/06/2015 11:30 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
11/06/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
12/06/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων
18/06/2015 11:00 π.μ. Ορκωμοσία Σχολής Ηλεκτρολόγων
24/06/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Λογοθεραπείας
21/04/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
19/03/2015 12:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Νοσηλευτικής
16/01/2015 13:00 μ.μ. Ορκωμοσία Σχολής Φυσικοθεραπείας
Σύντομα online...
02/12/2017 09:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό
02/12/2017 10:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό
02/12/2017 12:00μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό
02/12/2017 13:00μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού
02/12/2017 17:45μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
02/12/2017 19:15μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
02/12/2017 20:30μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
03/12/2017 09:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στην Εκπαίδευση Επιστήμη της Αγωγής
03/12/2017 10:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στην Εκπαίδευση Επιστήμη της Αγωγής
03/12/2017 11:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στην Εκπαίδευση Επιστήμη της Αγωγής
03/12/2017 12:30μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Σπουδών στην Ορθόδοξη Θεολογία
03/12/2017 13:15μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
03/12/2017 14:15μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διδακτικής Αγγλικής Γερμανικής Γαλλικής ως Ξένης Διεθνούς Γλώσσας
03/12/2017 15:15μ.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Εφαρμοσμένων Τεχνών
25/11/2017 09:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφορικής
25/11/2017 10:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών
25/11/2017 11:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Τεχνολογίας και Ποιότητας
25/11/2017 12:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Αποβλήτων
25/11/2017 13:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων και Έργων Υποδομής
25/11/2017 14:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Τεχνικών Έργων
25/11/2017 15:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων & Σεισμικών Μηχανικών & Φυσικής
25/11/2017 16:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Κατάλυσης και Προστασίας Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
26/11/2017 09:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
26/11/2017 10:30π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
26/11/2017 12:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
26/11/2017 13:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
26/11/2017 14:00π.μ. Ορκωμοσία Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική
26/11/2017 15:00π.μ. Ορκωμοσία Master in Business Administration
26/11/2017 16:00π.μ. Ορκωμοσία Master in Business Administration
26/11/2017 17:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων
26/11/2017 18:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων
26/11/2017 19:00π.μ. Ορκωμοσία Διοίκησης Μονάδων Υγείας / Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ
03/12/2016 09:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού
03/12/2016 10:30 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας & Ελληνικού Πολιτισμού
03/12/2016 11:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας & Ελληνικού Πολιτισμού
03/12/2016 13:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού
03/12/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
03/12/2016 19:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
03/12/2016 20:30 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
04/12/2016 09:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Σπουδών Στην Εκπαίδευση
04/12/2016 11:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Σπουδών Στην Εκπαίδευση
04/12/2016 12:30 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Σπουδών Στην Εκπαίδευση & Ορθόδοξης Θεολογίας
04/12/2016 13:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Σπουδών Στην Εκπαίδευση & Ορθόδοξης Θεολογίας
04/12/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
04/12/2016 18:30 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Μεταπτυχιακών Γερμανικής & Γαλλικής Γλώσσας
04/12/2016 20:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Μεταπτυχιακών Αγγλικής Γλώσσας
19/11/2016 09:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Πληροφορικής
19/11/2016 11:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Πληροφορικής & Σπουδών Φυσικών Επιστημών
19/11/2016 13:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας
19/11/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Διχείρισης Αποβλήτων
19/11/2016 19:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων & Πόλεων & Κτιρίων
20/11/2016 09:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Γραφικών Τεχνών-Σχεδιασμού Φωτισμού
20/11/2016 11:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Σεισμικής Μηχανικής & Αντισεισμικών Κατασκευών
20/11/2016 13:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων (Μεταπτυχιακά)
20/11/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Διχείρισης Τεχνικών Έργων & Σπουδών στη Φυσική
20/11/2016 19:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων & Πόλεων & Κτιρίων
26/11/2016 09:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
26/11/2016 11:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
26/11/2016 13:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
26/11/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
26/11/2016 19:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Τραπεζικών
27/11/2016 10:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Master Business Administration
27/11/2016 12:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Master Business Administration
27/11/2016 17:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
27/11/2016 19:00 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας
27/11/2016 20:30 Ορκωμοσία Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Τμήμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
Σύντομα online...